Dla rodziców

Informacje na temat wyjazdów

scroll

Nauka za granicą

Program Academic Year in America współpracuje z publicznymi oraz prywatnymi szkołami średnimi w USA. Po wyborze właściwej rodziny goszczącej, lokalny koordynator zgłasza kandydaturę ucznia do okolicznej szkoły, która jest najbliższa jego oczekiwaniom.

Szkoły biorące udział w programie są bardzo zróżnicowane – mają od 100 do ponad 3000 uczniów. Uczestnicy wymiany uczęszczają na wszystkie obowiązkowe zajęcia, tak jak inni amerykańscy uczniowie szkoły. Jednocześnie, uczestniczą w wybranych przez siebie zajęć dodatkowych (sportowych, muzycznych, artystycznych) i biorą udział w najpopularniejszych imprezach szkolnych tj. prom czy homecoming.

Oferty szkół amerykańskich są bardzo bogate i proponują wiele możliwości rozwijania zainteresowań i pasji. Można zapisać się do grupy cheerleaderek, zespołu muzycznego, chóru, drużyny futbolu amerykańskiego czy różnych kół naukowych – możliwości są nieograniczone, a szkoły i nauczyciele cechują się ogromną otwartością na uczniów z innych krajów.

Bezpieczeństwo

 • Nauka języka
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Poznanie innej kultury
 • Międzynarodowe przyjaźnie
 • Podróże
 • Zdobyte doświadczenia

Nauka języka

Semestr lub rok w USA to tysiące godzin z native speaker’ami! Już od pierwszych dni, podczas Orientation, uczniowie z różnych krajów świata muszą porozumiewać się w języku angielskim z trenerami oraz innymi uczestnikami programu. Osoba wyjeżdżająca musi znać język na poziomie co najmniej komunikatywnym, ale w przypadku wszystkich uczestników, już podczas pierwszych kilku miesięcy widać znaczną poprawę w posługiwaniu się językiem. Na naukę języka oraz ćwiczenie akcentu świetnie wpływa kontakt z rówieśnikami, rodziną goszczącą, ale przede wszystkim nauka w amerykańskiej szkole. Angielski ćwiczy się podczas nauki przedmiotów takich jak historia, biologia, geografia czy matematyka, przez co uczeń przyswaja słownictwo akademickie, przydatne podczas późniejszych studiów czy kariery zawodowej. Ponadto, dzięki codziennemu kontaktowi z Amerykanami i konieczności załatwiania wszystkich spraw w języku angielskim, uczestnicy uczą się codziennych zwrotów, języka potocznego oraz osłuchują się z amerykańskim akcentem. Nie ma lepszej metody na naukę języka obcego niż interakcja z native speaker’ami!

Rozwijanie zainteresowań

Semestr lub rok w USA to tysiące godzin z native speaker’ami! Już od pierwszych dni, podczas Orientation, uczniowie z różnych krajów świata muszą porozumiewać się w języku angielskim z trenerami oraz innymi uczestnikami programu. Osoba wyjeżdżająca musi znać język na poziomie co najmniej komunikatywnym, ale w przypadku wszystkich uczestników, już podczas pierwszych kilku miesięcy widać znaczną poprawę w posługiwaniu się językiem. Na naukę języka oraz ćwiczenie akcentu świetnie wpływa kontakt z rówieśnikami, rodziną goszczącą, ale przede wszystkim nauka w amerykańskiej szkole. Angielski ćwiczy się podczas nauki przedmiotów takich jak historia, biologia, geografia czy matematyka, przez co uczeń przyswaja słownictwo akademickie, przydatne podczas późniejszych studiów czy kariery zawodowej. Ponadto, dzięki codziennemu kontaktowi z Amerykanami i konieczności załatwiania wszystkich spraw w języku angielskim, uczestnicy uczą się codziennych zwrotów, języka potocznego oraz osłuchują się z amerykańskim akcentem. Nie ma lepszej metody na naukę języka obcego niż interakcja z native speaker’ami!

Poznanie innej kultury

Semestr lub rok w USA to tysiące godzin z native speaker’ami! Już od pierwszych dni, podczas Orientation, uczniowie z różnych krajów świata muszą porozumiewać się w języku angielskim z trenerami oraz innymi uczestnikami programu. Osoba wyjeżdżająca musi znać język na poziomie co najmniej komunikatywnym, ale w przypadku wszystkich uczestników, już podczas pierwszych kilku miesięcy widać znaczną poprawę w posługiwaniu się językiem. Na naukę języka oraz ćwiczenie akcentu świetnie wpływa kontakt z rówieśnikami, rodziną goszczącą, ale przede wszystkim nauka w amerykańskiej szkole. Angielski ćwiczy się podczas nauki przedmiotów takich jak historia, biologia, geografia czy matematyka, przez co uczeń przyswaja słownictwo akademickie, przydatne podczas późniejszych studiów czy kariery zawodowej. Ponadto, dzięki codziennemu kontaktowi z Amerykanami i konieczności załatwiania wszystkich spraw w języku angielskim, uczestnicy uczą się codziennych zwrotów, języka potocznego oraz osłuchują się z amerykańskim akcentem. Nie ma lepszej metody na naukę języka obcego niż interakcja z native speaker’ami!

Międzynarodowe przyjaźnie

Semestr lub rok w USA to tysiące godzin z native speaker’ami! Już od pierwszych dni, podczas Orientation, uczniowie z różnych krajów świata muszą porozumiewać się w języku angielskim z trenerami oraz innymi uczestnikami programu. Osoba wyjeżdżająca musi znać język na poziomie co najmniej komunikatywnym, ale w przypadku wszystkich uczestników, już podczas pierwszych kilku miesięcy widać znaczną poprawę w posługiwaniu się językiem. Na naukę języka oraz ćwiczenie akcentu świetnie wpływa kontakt z rówieśnikami, rodziną goszczącą, ale przede wszystkim nauka w amerykańskiej szkole. Angielski ćwiczy się podczas nauki przedmiotów takich jak historia, biologia, geografia czy matematyka, przez co uczeń przyswaja słownictwo akademickie, przydatne podczas późniejszych studiów czy kariery zawodowej. Ponadto, dzięki codziennemu kontaktowi z Amerykanami i konieczności załatwiania wszystkich spraw w języku angielskim, uczestnicy uczą się codziennych zwrotów, języka potocznego oraz osłuchują się z amerykańskim akcentem. Nie ma lepszej metody na naukę języka obcego niż interakcja z native speaker’ami!

Podróże

Semestr lub rok w USA to tysiące godzin z native speaker’ami! Już od pierwszych dni, podczas Orientation, uczniowie z różnych krajów świata muszą porozumiewać się w języku angielskim z trenerami oraz innymi uczestnikami programu. Osoba wyjeżdżająca musi znać język na poziomie co najmniej komunikatywnym, ale w przypadku wszystkich uczestników, już podczas pierwszych kilku miesięcy widać znaczną poprawę w posługiwaniu się językiem. Na naukę języka oraz ćwiczenie akcentu świetnie wpływa kontakt z rówieśnikami, rodziną goszczącą, ale przede wszystkim nauka w amerykańskiej szkole. Angielski ćwiczy się podczas nauki przedmiotów takich jak historia, biologia, geografia czy matematyka, przez co uczeń przyswaja słownictwo akademickie, przydatne podczas późniejszych studiów czy kariery zawodowej. Ponadto, dzięki codziennemu kontaktowi z Amerykanami i konieczności załatwiania wszystkich spraw w języku angielskim, uczestnicy uczą się codziennych zwrotów, języka potocznego oraz osłuchują się z amerykańskim akcentem. Nie ma lepszej metody na naukę języka obcego niż interakcja z native speaker’ami!

Zdobyte doświadczenia

Semestr lub rok w USA to tysiące godzin z native speaker’ami! Już od pierwszych dni, podczas Orientation, uczniowie z różnych krajów świata muszą porozumiewać się w języku angielskim z trenerami oraz innymi uczestnikami programu. Osoba wyjeżdżająca musi znać język na poziomie co najmniej komunikatywnym, ale w przypadku wszystkich uczestników, już podczas pierwszych kilku miesięcy widać znaczną poprawę w posługiwaniu się językiem. Na naukę języka oraz ćwiczenie akcentu świetnie wpływa kontakt z rówieśnikami, rodziną goszczącą, ale przede wszystkim nauka w amerykańskiej szkole. Angielski ćwiczy się podczas nauki przedmiotów takich jak historia, biologia, geografia czy matematyka, przez co uczeń przyswaja słownictwo akademickie, przydatne podczas późniejszych studiów czy kariery zawodowej. Ponadto, dzięki codziennemu kontaktowi z Amerykanami i konieczności załatwiania wszystkich spraw w języku angielskim, uczestnicy uczą się codziennych zwrotów, języka potocznego oraz osłuchują się z amerykańskim akcentem. Nie ma lepszej metody na naukę języka obcego niż interakcja z native speaker’ami!

Wyzwania

JĘZYK ANGIELSKI W DOMU I W SZKOLE

Uczestnik programu będzie otoczony językiem angielskim – w domu, szkole, a także wśród kolegów z programu. Przebywanie z native speakerami sprawi, że wróci do domu myśląc po angielsku i biegle posługując się językiem. Wiąże się z tym też wiele wyzwań! Początki w USA mogą być trudne – rodziny starają się mówić wolniej i wyraźnie, ale nie dla wszystkich akcent amerykański jest zrozumiały już od pierwszych dni. Nie wolno się poddawać – z każdym dniem komunikacja będzie łatwiejsza, a amerykańskie zwroty bardziej zrozumiałe.

Trudności językowe mogą pojawiać się również w szkole. Uczniowie będą stykać się z amerykańską terminologią podczas nauki biologii, matematyki, geografii czy fizyki. Nauczyciele w szkołach goszczących są bardzo wyrozumiali i przygotowani do pracy z zagranicznymi uczniami – warto zgłaszać od razu, jeżeli wystąpią problemy ze zrozumieniem zagadnień. Nauczyciel, lokalny koordynator czy rodzina goszcząca zawsze są chętni do pomocy!

RÓŻNICE KULTUROWE

Podczas programu każdy uczeń przynajmniej raz doświadcza większej tęsknoty za domem rodzinnym – tzw. „homesickness”. Początki w USA są bardzo ekscytujące i pełne nowych wyzwań, ale po kilku tygodniach, kiedy emocje osiadają, przychodzi moment refleksji i tęsknoty za rodziną i przyjaciółmi. Pamiętajmy, że są to typowe objawy! Warto powiedzieć o nich rodzinie goszczącej i lokalnemu koordynatorowi – na pewno znają sposoby na przełamanie uczucia nadmiernej tęsknoty i zaangażowanie ucznia w lokalne aktywności.

Podczas programu uczeń nie powinien spędzać zbyt dużo czasu na rozmowach i komunikacji z przyjaciółmi z Polski. Doradzamy, aby kontakt z domem odbywał się raz w tygodniu, co pozwoli na większe zaangażowanie w kontakty z rodziną goszczącą i lokalnymi przyjaciółmi. Czas programu warto wykorzystać w pełni na poznawanie języka i nowej kultury – zbyt długie rozmowy w języku ojczystym nie sprzyjają szybkiej nauce języka i zaklimatyzowaniu się w środowisku.

TĘSKNOTA ZA DOMEM

Pobyt za granicą to bardzo cenne i ciekawe doświadczenie. Podczas programu uczestnik poznaje amerykańską kulturę, tradycje i styl życia. Niektóre amerykańskie zwyczaje mogą być zaskakujące i różnić się od przyzwyczajeń przywiezionych z rodzinnego domu. Dlatego też każdy uczeń wymiany musi cechować się dużą elastycznością, otwartością i chęcią poznawania innych kultur.

Kluczem do udanego pobytu za granicą jest otwarta komunikacja – pozwoli ona na zrozumienie przez rodzinę punktu widzenia ucznia i rozwiązywanie wątpliwości na bieżąco. Amerykanie są bardzo bezpośredni – dzięki temu chętnie głośno mówią o swoich potrzebach i tego samego oczekują od uczniów, których goszczą.

SZKOŁA W POLSCE

Wielu uczniów zastanawia się, jak rok lub semestr szkolny spędzony w USA wpłynie na edukację w Polsce. Uczniowie decydujący się na wyjazd, mają do wyboru kilka rozwiązań, które stosowali w przeszłości absolwenci naszych programów.

Pierwszą możliwością, którą oferuje większość polskich szkół średnich, jest zaliczenie roku nieobecności w szkole w indywidualnym trybie. Jest to sytuacja, w której uczeń przy pomocy nauczyciela nadrabia kalendarz polskich lektur, wiedzę z historii Polski oraz innych przedmiotów, których nie realizował w amerykańskim High School. Uczeń ma możliwość zaliczenia tych przedmiotów po powrocie z USA, podczas wakacji poprzedzających kolejny rok szkolny. Wymaga to od ucznia dodatkowej nauki oraz zaliczenia testów i egzaminów z brakujących przedmiotów, ale dzięki temu możliwa jest kontynuacja nauki w dawnej klasie.

Drugą możliwością jest roczna przerwa w nauce i kontynuowanie nauki w liceum w standardowym trybie – dołączając do klasy niższej rocznikowo. Pozwoli to na spokojne przyswojenie materiału razem pozostałymi uczniami.
Ukończenie szkoły średniej w USA podczas programu również jest możliwe – zależy to jedynie od indywidualnych ustaleń ze szkołą amerykańską. Program nie gwarantuje otrzymania świadectwa ukończenia szkoły średniej (graduation diploma) – zagwarantowany jest dokument potwierdzający rok spędzony w szkole średniej w USA. Wielu uczniów ma możliwość nauki w ostatniej klasie szkoły średniej w USA (senior class) i dzięki temu ma szansę na zdobycie amerykańskiego świadectwa ukończenia szkoły średniej. Zależy to jednak głównie od placówki edukacyjnej w USA.

Bezpieczeństwo

RODZINA GOSZCZĄCA

Pozytywnie rozpatrzone przez Fundację zgłoszenie trafia do lokalnych koordynatorów w USA, którzy dopasowują uczestników do odpowiednich rodzin goszczących, następuje dopasowanie do rodziny goszczącej w USA. Rodziny goszczące „host families”, biorące udział w programie to wolontariusze, chcący poznać nową kulturę i nawiązać międzynarodowe znajomości. Często są to osoby związane ze środowiskiem edukacyjnym lub rodzice dzieci uczęszczających do szkoły średniej, którzy chcą zapoznać swoje dzieci z innym językiem czy kulturą. Rodziny decydujące się na przyjęcie ucznia, dysponują czasem oraz przede wszystkim chęcią, aby przez rok reprezentować swój kraj, kuchnię, obyczaje i pomóc w nauce języka angielskiego.

Rodziny goszczące przechodzą przez szczegółowy proces weryfikacyjny, podczas które sprawdzane są ich relacje rodzinne, niekaralność, przeszłość medyczna oraz warunki panujące w domu. Rodziny muszą spełniać standardy programowe i zapewnić uczniom warunki do nauki, pokój (własny lub dzielony z nastolatkiem tej samej płci) z dostępem do łazienki oraz wyżywienie
Każda „host family” bierze udział w serii spotkań z lokalnym koordynatorem, w których uczestniczą wszyscy członkowie rodziny. Przeprowadzany jest szczegółowy wywiad opisywany później w raporcie. Dodatkowo, rodzina dostarcza referencje od osób, które mogą potwierdzić ich wiarygodność i dopasowanie do idei programu.

Pracownicy fundacji dokonują starannego wyboru rodzin z uwzględnieniem ich zainteresowania międzynarodową wymianą edukacyjną oraz możliwości zapewnienia bezpiecznego i odpowiedniego środowiska dla ucznia wymiany.

Rodziny AIFS to:

 • Rodziny z dziećmi
 • Pary (na emeryturze, nieformalne, małżeństwa)
 • Osoby, które mieszkają same (to uczeń oraz jego rodzice decydują, czy chcieliby zostać przydzieleni do osoby samotnej)
 • Rodziny nietradycyjne

Fundacja AIFS nie dyskryminuje z uwagi na rasę, kolor skóry, religię, wiek, płeć, stan cywilny, pochodzenie, orientację seksualną ani nie akceptuje żadnej innej dyskryminacji zakazanej przez prawo.

LOKALNY KOORDYNATOR

Każdy uczeń AYA zostaje przypisany do jednego z przeszkolonych lokalnych koordynatorów AYA, który pomaga w wyborze szkoły średniej i rodziny goszczącej. Lokalny koordynator jest pierwszą osobą do kontaktu dla uczestnika programu oraz osobą, która monitoruje bezpieczne odebranie uczestnika z lotniska i dostosowanie do lokalnego środowiska.

Podczas całego programu, opiekun ma osobisty, stały kontakt z uczniem, rodziną goszczącą oraz szkołą i jest pierwszą osobą do kontaktu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów. Ponadto, zobowiązany jest do monitorowania postępów w nauce i relacji z rodziną oraz rówieśnikami. Koordynator składa minimum 3 raporty w ciągu trwania programu dotyczące każdego ucznia. Raporty dostarczane są na bieżąco rodzicom lub opiekunom w Polsce.

Lokalnymi koordynatorami są najczęściej osoby, które same w poprzednich latach miały styczność z programem wymiany kulturalnej. Wielu koordynatorów samodzielnie gościło u siebie uczniów występując w roli rodzin goszczących. Zdarza się też tak, że koordynatorami zostają byli uczniowie wymiany, którzy wiele lat temu osobiście brali udział w programie i rozumieją jego ideę od podszewki.

CAŁODOBOWE WSPARCIE BIURA

O bezpieczeństwo ucznia wymiany dba wiele osób po stronie polskiej oraz amerykańskiej! Biuro w Warszawie jest w stałym kontakcie z pracownikami Fundacji AYA w USA.

Uczeń oraz rodzice mają stały dostęp do całodobowej linii telefonicznej w USA. Jest to telefon alarmowy, obsługiwany przez pracowników głównej siedziby AYA w USA. W przypadkach, kiedy lokalny koordynator, czy biuro w Warszawie nie są osiągalni, uczestnik może poprosić o pomoc biuro za pomocą kontaktu z infolinią – dostępną 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Główna siedziba AYA w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Stamford, CT. Programem opiekuje się wielu doświadczonych pracowników, posiadających kilkudziesięcioletnie doświadczenie w organizowaniu programów wymiany międzykulturowej.

PEŁNE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE

Każda osoba biorąca udział w programie jest objęta pełnym ubezpieczeniem medycznym CareMed GOLD. Ubezpieczenie obowiązuje we wszystkich krajach świata (poza krajem ojczystym) i oferuje całodobowy serwis medyczny. Oferowany przez nas pakiet jest nielimitowany i pokryje wszystkie koszty leczenia w przypadku chorób, wypadków czy problemów medycznych, które wystąpią w USA.

PIERWSZE DNI W ANGLII

Przygoda w USA rozpoczyna się od 4-dniowego szkolenia „Orientation”, które odbywa się niedaleko Nowego Jorku. Uczniowie odbierani są z lotniska przez przedstawicieli fundacji, a następnie, razem z uczestnikami programu z innych krajów udają się do hotelu Hilton, w którym odbywa się szkolenie. Orientation prowadzone jest przez grupę wykwalifikowanych trenerów, którzy pomagają uczestnikom postawić pierwsze kroki w USA i przygotować się do życia w amerykańskiej społeczności. W trakcie szkolenia odbywają się też dwie wycieczki z przewodnikiem do centrum Nowego Jorku, podczas których uczestnicy programu zobaczą najważniejsze atrakcje turystyczne miasta. W każdym szkoleniu bierze udział 100-200 uczniów z całego świata, co jest niezwykłą okazją do zdobycia międzynarodowych przyjaźni. Uczestniczenie w Orientation jest rekomendowane wszystkim osobom biorącym udział w programie – ma ono na celu przede wszystkim przekazanie najważniejszych informacji dotyczących bezpieczeństwa w USA.

Po zakończonym szkoleniu, wszyscy uczniowie odprowadzani są na lotnisko, aby udać się do miejsc docelowych, a tam odbierani są przez lokalnych koordynatorów i rodziny goszczące.

Szkolenie nie jest obowiązkowe – jest opcją dla chętnych i jego całkowity koszt wynosi 825 USD. Zachęcamy, aby każdy uczestnik biorący udział w programie udał się na Orientation jeżeli istnieje taka możlwiość – pozwoli to na zaklimatyzowanie się USA, poznanie przedstawicieli naszego biura i zapewni lepsze przygotowanie do życia w USA.

FAQ. PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kursy językowe w Anglii
  • Jakie są kryteria programu?

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Jakie są kryteria programu 2?

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • Szkoła średnia w USA
 • Studia w Angli
 • Studia w USA

ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Aenean sed nibh a magna posuere tempor. Nunc faucibus pellentesque nunc in aliquet. Donec congue, nunc vel tempor congue, enim sapien lobortis ipsum, in volutpat sem ex in ligula. Nunc purus est,

ZAPISZ SIĘ